ההשתתפות בהגרלה מהווה הסכמה מפורשת להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה.
משתתף אשר פרטיו האישיים לא מולאו במלואם ו/או התבררו כשגויים יפסל וזכאותו לפרס תבוטל.

המועדון היחידי בארץ שמבין בסטודנטים ודואג להם באמת…

מלא הפתעות מחכות לכם בדרך!